TRẦN TUẤN

Dân Kế Toán

About me

  • Full Name : Trần Tuấn
  • Birthday : 28/03/19xx
  • Job : Kế toán
  • Website : www.iamtuan.com
  • Email : tuan.tran@vinatas.com.vn
  • Facebook : fb.com/tuantvm

Tôi tự hào là một kế toán

Gần 20 năm làm nghề kế toán, trải qua nhiều vui buồn với nghề. Nhưng tôi luôn tự hào là một kế toán. Có người nói “nghề này bạc” hay “lương thấp” hoặc không được đánh giá đúng chức năng – vai trò của người làm nghề. Riêng tôi, nghề mang lại một cuộc sống đầy đủ, thu nhập đủ để lo cho bản thân và những người yêu thương trong gia đình.

Tôi thích câu nói của Warren Buffet: “Wallstreet là nơi duy nhất có những người lái Rolls-Royce đến xin ý kiến của những người đi xe điện ngầm”. Thật vậy, kế toán là một nghề mang tính chuyên nghiệp và là ngôn ngữ của kinh doanh. Những báo cáo, con số, phân tích giúp nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng đắn và gia tăng lợi nhuận.

Những cuộc họp với những “Ông chủ” giàu có, được trả lương hậu hĩnh và quan trọng hơn là được đưa ra ý kiến về cách sử dụng “tiền bạc” một cách hiệu quả cùng họ như một minh chứng sống động cho câu nói “tri thức là sức mạnh”

Tôi tự hào là một kế toán.

Trần Tuấn, MBA